Kompetensutveckling i Norra Skåne

Kompetensutveckling är ett naturligt och överlevnadsnödvändigt inslag  i ett företags utveckling!

Jag hör själv till dem aldrig kan sluta gå på kurser och föreläsningar, som kastar mig  över kurskataloger på hösten och önskar veckan hade fler kvällar till dans, språk, datorutbildning, säljteknik, filosofi, kapitalanskaffning, presentationsteknik, stämsång….

Alltså både sådant som utvecklar mig i jobbet och som person.

Men kompetensutveckling behöver nödvändigtvis inte vara planerade kurser. Varje dag utvecklar vi våra kompetenser genom att GÖRA det vi lärt. Jag tror mycket på att nätverkande över bransch och kompetensområden där man delar kunskaper och erfarenheter som man sedan kan ta med sig och testa i sitt eget företag. Sådant har minst lika stort värde som en kurs. Kan något organisera  detta och ta in duktiga moderatorer och föreläsare är jag definitivt beredd att betala!

Mitt nuvarande uppdrag är av ett tyngre slag där jag som VD för ett kommunalt ägt kompetensutvecklingsföretag i Osby, ska förmå företagen att unna sig kompetensutveckling. Företaget heter OsbyNova www.osbynova.se och riktar sig till näringslivet i Osby, Östra Göinge, Älmhult och Hässleholm. Vad får en företagare att ta sig tid att gå ifrån jobbet för att träffa andra i grupp och lära sig? Vad får ett företag att släppa sina anställda för att de ska kunna förkovra sig på arbetstid. Eller ska det vara utanför arbetstid? Hur långt kan man tänka sig resa? Vad är man beredd att betala. Hur räknar man hem investering i stärkt kompetens? Trivsel, lönsamhet, effektiv produktion, nöjda kunder, ökad säkerhet, lägre sjukfrånvaro….

Vilka mertjänster vill vi ha idag utöver den rena undervisningen?

Detta är frågor som jag tillsammans med näringslivet i Osby ska besvara under hösten. Utöver inspirationsföreläsningar och en dröse kurser kommer vi successivt arbeta fram nya koncept för modern kompetensutveckling som lämpar sig för olika industrier och branscher. Oavsett om lagar och en tuffare omvärld kräver det, eller om det är luststyrt så behöver vi utvecklas – ALLTID och för livet!

loga