Affärslyft levererar svaren på frågorna du inte hann ställa

Återigen har Affärslyft sparat en kommun tid och pengar genom att kontakta 50 företag och känna dem på pulsen. Svenskt Näringsliv rankar varje år företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner genom en sammaställning av enkätsvar och statistik. http://www.foretagsklimat.se/om Men ofta finns det knutar i en kommun som inte syns här och frågor som borde ställas direkt Läs mer om Affärslyft levererar svaren på frågorna du inte hann ställa[…]