Affärslyft levererar svaren på frågorna du inte hann ställa

Återigen har Affärslyft sparat en kommun tid och pengar genom att kontakta 50 företag och känna dem på pulsen. Svenskt Näringsliv rankar varje år företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner genom en sammaställning av enkätsvar och statistik. http://www.foretagsklimat.se/om

Men ofta finns det knutar i en kommun som inte syns här och frågor som borde ställas direkt av näringslivschefen, kommunchefen eller representanter för kommunen. Inte sällan blir företagare välvilliga till konstruktiva förbättringsförslag om de känner sig lyssnade på i en telefon- eller besöksintervju. Och inte sällan kan åtgärder sättas in direkt efter att sammaställningen av en sådan undersökning är gjord. Sådan betyder framgång!

Affärslyft designar, genomför, sammanställer och presenterar näringslivsundersöknigar baserade på samtal och enkäter. Till fast pris och inom fastställd tidplan.