Affärslyft i samarbete med Abiro och CliqTags

Vid  årsskiftet intensifierar Affärslyft  och  Abiro AB ett mångårigt samarbete med mobil marknadsföring och platsmarknadsföring genom CliqTags. Den digitala tjänsten passar aktörer inom besöklsnäring, handel, destinationsutveckling och evenemang. Mobil kommunikation är det på allas läppar och oundvikligt för att nå målgruppen i tid och rum.
https://vimeo.com/152876176