Affärslyft i samarbete med Abiro och CliqTags

Vid årsskiftet intensifierar Affärslyft och Abiro AB ett mångårigt samarbete kring mobil och platsbaserad kommunikation via CliqTags.

Den digitala tjänsten passar aktörer inom besöksnäring, handel, destinationsutveckling och evenemang.

Mobil kommunikation är på allas läppar och oundvikligt för att nå era målgrupper i tid och rum.