Teknikinformation – teknisk dokumentation – strukturerad och återanvändningsbar information

Nytt hos Affärslyft –

  • Content strategy – content management
  • XML, DITA, Imap
  • manualer, datablad, snabbguider, hjälptexter
  • teknisk dokumentation
  • technology marketing
  • behovs- & målgruppsanalys
  • KPI för informationshantering
  • Hjälp vid migrering och uppdateringsarbete