2018/12/21

Integritet

Din integritet enligt GDPR:

Dina kontaktuppgifter och innehåll i text hamnar i en inbox för info@affarslyft.se och sparas där i två år eller tills du bett om att få informationen raderad. Inga andra register förekommer.

För din egen skull ber vi dig att inte skriva personliga upgifter i meddelandefältet.

Ytterligare frågor om hantering av personuppgifter besvaras av eva.marnfeldt@affarslyft.se