2013/02/27

Kommunikation

Rätt kommunikation ger hållbara affärer.

Vi ser över företagets eller projekts information och kommunikation.
Syftet kan vara att väcka intresse,  bygga varumärke, förklara det komplicerade eller skapa gillande hos finansiärer.

Hemsidan – Talar den rätt språk?

Nyhetsförmedling – Svårt hitta  bra vinklingar?  

Affärsplanen – En för dig, en för banken, en för investerarna…

Offerternas utformning – Dags att höja dig över mängden?

Företagspresentationen – Redo att plockas fram för nästa möte?

Närvaron i social media – Rätt ambitionsnivå? Hur tänka kring  film och influencers? 

Paketering av din tjänst/produkt/idé – Lätt att förklara, använda och gilla?

Texter – Är fackspråk och säljtexter begripliga även för utomstående?

Anslagsansökningar –  Är språket begriplig? Uppfyller de kraven? Är de trovärdiga?

Mobil kommunikation som inte tränger sig på  Platsanpassa för attraktioner eller service? 

Teknikinformation målgruppsanalys, informationssamling, cost-benefit-analys, förslag, produktion, informationsstruktur, underhåll, texter