2013/02/27

Kommunikation

Ärlig kommunikation är förutsättning för hållbara affärer!

Vi ser över ditt företags eller projekts kommunikation.
Syftet kan vara att sprida ditt erbjudande,  bygga varumärke, förklara något komplicerat eller skapa gillande hos kunder och finansiärer.

Hemsidan – Talar den rätt språk?

Nyhetsförmedling – Behöver ni vinklingar?  

Affärsplanen – En för dig, en för banken, en för investerarna…

Offerternas utformning – Dags att höja dig över mängden?

Företagspresentationen – Redo att plockas fram för nästa möte?

Närvaron i social media – Rätt ambitionsnivå? Hur tänka kring  film, influencers och talespersoner? 

Paketering av din tjänst/produkt/idé – Lätt att förklara och gilla?

Texter – Är fackspråk och säljtexter begripliga även för utomstående?

Anslagsansökningar – Väcker de nyfikenhet? Är språket begriplig? Är de trovärdiga?

Mobil kommunikation som inte tränger sig på  Platsanpassa för evenemang eller attraktioner? Spelifiera?

Teknikinformation målgruppsanalys, insamling, cost-benefit-analys, förslag, produktion