2015/01/06

Omvärldsbevakning

Med koll på omvärlden blir det lättare att hitta vinnande affärsmodell och tajma insatserna!

Vikten av att hålla koll på marknaden, konkurrenter och tekniktrender förstår de flesta.  Men omvärldsbevakning handlar också om att observera beteenden, attityder och samtalsämnen. De som ser mönster kan bättre spå en marknad innan den dyker upp. Hur påverkar robotisering, delningsekonomin,  kollektivism och hållbarhetskrav ditt företag?
Vad skvallras det om i dina vänskaps- och affärskretsar?

Mjuk omvärldsbevakning handlar om att observera,  fråga, känna av,  se mönster och verifiera trender, behov och insikter att omsätta till samhälls- eller affärsvärde.

Vi ger dig enkla verktyg för att komma igång med din omvärldbevakning så att det blir en medveten process i verksamheten. När du är både analytisk och kreativ kommer möjligheterna!

I en workshop under några timmar lyfter vi på stenar och hittar vägar framåt!

Affärslyft genomför även undersöknigar på telefon, webben eller genom besöksintervjuer på företag. Från utformning till sammanställing och rekommendation.

Kontakta eva.marnfeldt@affarslyft.se för ett kostnadsförslag