2015/03/21

Referenser

Boston Scientific
(internationellt life sciencebolag)
  • PR-plan för  Europa vid produktlansering
  • designade intranät för enheten i Kalifornien
  • nyhetsbrev
  • upphandling av marknadstjänster och material
boston-scientific-logo
Riidoo AB Byggde upp, drev och utvecklade eboksföretagets verksamhet i Skandinavien riidoo_miniatyr
Astra Zeneca Kartläggning av intranätet för Sverige, utvecklade en öppenhet-säkethetsmatris för transparent, men säker intern kommunikation astrazeneca
Höörs Kommun Survey bland kommunens företag inkl 50 djupintervjuer, sammanställning, analys, åtgärdsplan höör
Osby Kommun
 • Ansvarig för EU-finansierade utbildningsprojekt mot näringsliv och grannkommuner
 • Marknadsplaner, budget och verksamhetsplaner
 • Upphandling och anordning av utbildningar
 • webbutveckling, nyhetsbrev, artiklar och mediekontakter
osby
Industrimedia
(branschtidning)
Besöksintervjuer, research, artiklar
Axis Communications
 • intranätprojekt
 • case stories
 • kommunikation vid produktlansering
 • PR-koordinering
 • inköp av elektronik och produktion
 • nyhetsbrev
 • teknikinformation
axis-logo
Join Business & Technology Projektansvarig för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt i tidigt skede. join
Svep Design Center Byggde upp och drev företagets kommunikation (webb, intranät, print, investor, internt, media, grafiskt och säljmaterial) Från strategi till genomförande. Ny varumärkesplattform svep-design-center-c1
Sandberg Design/
Hospitality
(inredningsföretag USA)
Kommunikationsplan, rådgivning, redaktionellt
Macab Sweden
 • Upphandling och implementering av nytt CMS
 • Skaffade företaget strategisk ingång och möte med top management på BSkyB – research, strategi, presentationsmaterial och researrangemang
macab
Vellinge Kommun
 • Verksam i redaktionskommittén med att ta fram ny kommuntidning
 • Verksam i Utbildningsfrågor
 • Verksam i arbetsgrupp för framtidens näringslivsfrågor
vellinge
Abiro/CliqTags research, säljutveckling, kommunikationsmaterial,textframställning, kundbearbetning
MM3/CloudConf  säljutveckling, kommunikationsmaterial, textframställning, kundbearbetning MM3_logo1
Sveriges Kommunikatörer Skapare av ERFA-grupp för sociala medier, arrangör för utbildning, workshops och föreläsningar sveriges kommunikatörer
Lundinova AB
 • kommunikationsplan
 • Mediekontakter, artiklar, intervjuer, PR-manual
 • Projektledare för ny webbsatsning
 • Kartläggning av miljöarbetet inför certifiering
 • Eventchef för årsjubileum med 500+ gäster (eventdesign, budget, material, personal, PR & kommunikation, catering, logistik,  underhållning, tillstånd mm)
lundinova
BizDevNet
 • intervjuer med företagsledare
 • PR-rådgivning
 • framtagning av nyhetsbrev
BizDevNet-liten
Arcus Familje- & Begravningsbyråer
 • PR-rådgivning
 • medieplan
arcus
Nyföretagarcenter Syd, Entreprenörshuset
 • affärsrådgivare
 • projektledare Innovation Week
 • konceptutvecklare
Almi Företagspartner processledare workshop, företagsmentor
Exal Group
 • Affärsutveckling
 • Kommunikationscoachning
 • Ledningsstöd

exallogo

”Oh Eva! I wish I could carry you in my pocket and hear your words over and over:)
Thanks so much! You are so positive and great in your work… If I ever get bit rich and in a position of hiring an advisor it will be you!”
(Kaisa, NaturelliQ – startup)